Niečo z našej histórie

Naša spoločnosť uzrela svetlo sveta v čase keď sa u nás ešte len začínali rodiť spoločnosti bez podpory a účasti štátu . Bolo to krátko po páde „železnej opony“ keď pohraničné oblasti „Západného“ sveta s veľkým potešením začali vypredávať svoje nepredajné zásoby kúpichtivým Východoerópskym turistom.
Ležiaky ktoré roky čakali zapadnuté prachom niekde v zapadnutom výklade Viedenských obchodíkov sa dočkali vzkriesenia v nákupných košíkoch našincov ktorí boli ochotní kúpiť čokoľvek západné …
No tak rýchlo ako sa naše domácnosti začali plniť vtedy ešte Vietnamskym brakom, tak rýchlo sa začali hromadiť aj problémy pretože kazivosť tých výrobkov priamo odpovedala kúpnej cene .
Keďže servisná sieť na kapitalistické produkty u nás vlastne neexistovala, využili sme situáciu a v roku 1990 sme otvorili prvý servis elektroniky v Prievidzi a širokom okolí .
Práce bolo od začiatku viac ako dosť ,ostatne, pretrvávajúca situácia sa nezmenila až do dnešných dní . Iba s malými rozdielmi keď Vietnamský brak nahradil Čínsky ,analógovú elektroniku vystriedala digitálna a pojem „spotrebná elektronika“ si výrobcovia osvojili až príliš .
Na základne našich skúseností sa kvalita elektroniky za to viac ako štvrťstoročie výrazne posunula ,bohužiaľ ale tým nesprávnym smerom .
Medzičasom niekoľko servisných stredísk vzniklo ale postupne všetky zanikali rovnako rýchlo ako sa rodili … A tak ,ako prví sme začínali a ako poslední stále ostávame . Pre vás milí zákazníci , vždy sme tu boli a budeme pre vás ,možno aj preto že naša práca nikdy nebola iba ekonomická činnosť ale ku každej oprave pristupujeme individuálne … so srdcom …

Leave A Reply